cesky_1.jpg, 93kB

České slepice jsou vedle českých hus jediným původním plemenem drůbeže chovaným v Čechách.
K chovu českých slepic jsem se dostal po roce 2000, v době, kdy jsem začal zastávat funkci jednatele v Klubu chovatelů českých slepic. Popudem k jejich chovu se mi stalo tvrzení chovatelů českých slepic, že česká slepice nejde šlechtit a to ani na exterier ani na užitkovost.

Po více než deseti letech jejich chovu mě ovšem české slepice přesvědčily o tom, že jdou šlechtit jako každé jiné plemeno. Navíc mi ukázaly, že v sobě zahrnují unikátní genetický potenciál, který chovatelská veřejnost veřejnost ještě nedokázala náležitě ocenit. Mají ve svém genotypu skrytou řadu unikátních vlastností. Tyto geneticky zakódované znaky v sobě pravděpodobně nenese žádné jiné kulturní plemeno. To, že současný stav populace není zrovna nejlepší ať se to týká exterieru, nebo užitkových vlastností, není chybou českých slepic, ale jen a pouze jejich chovatelů. Právě přes tento stav se budeme snažit chovat české slepice tak, aby zůstaly zachovány jejich ojedinělé vlastnosti v nezměněné podobě i pro příští generace.

V současné době chceme svůj chov geneticky izolovat. Naším cílem je geneticky oddálit náš chov od ostatních slepic v ČR, protože věříme, že tím přispějeme k větší genetické diverzitě populace českých slepic v příštím desetiletí. Proto v současné době neprodáváme ani nenakupujeme žádný chovný materiál (násadová vejce, kuřata, ani dospělé jedince).

Pročtěte si i popis ze vzorníku a popis barevných rázů a prostudujte i Průvodce fenotypem
Článek o českých slepicích z časopisu Chovatel
Výzva 2013 - ČESKÉ SLEPICE NA KAŽDÝ ČESKÝ DVOREK


created by Dani