Osazení japonského úlu

Připravili jsme pro vás "fotoseriál" znázorňující, jak jsme osadili japonský úl oddělkem.

Hledali jsme způsob, jak nejlépe osadit tento specifický úl. Nejpoužívanější je osadit ho rojem, ale my vidíme několik nevýhod:
Při použití oddělku máme jistotu, že matka je mladá, perspektivní a klade.
Druhá, pro nás velmi důležitá výhoda je načasování. Oddělek při troše štěstí připravíme "na datum."
Nejprve jsme si připravili oddělek (rámková míra 2/3 Langstroth) a to tak, že jsme dali 5 plástů se zavíčkovaným plodem těsně před vyběhnutím a k plástům přidali zavíčkovaný matečník.

Načasovali jsme to tak, aby až se matka rozklade, nebyl v plástech jiný plod než její čerstvě nakladená vajíčka. To proto, aby plásty nebyly na převěšení moc těžké a netrhaly se.

Včelaříme bez meziistěn,, na volné stavbě, takže pro nás nebyl problém takový oddělek připravit.
V něm jsme ověřili, že matka začala klást.
V den O (osazení) jsme našli a vychytili matku. Používáme průhlednou klipsovou výchytku, dobře a rychle se s ní pracuje ...
... k přilepení značky používáme šelakové lepidlo ...
... letošní barva na značení je modrá ...
Matka v japonském úlu je modrá osmička.
A zpět k úlu... Připravili jsme tři nástavky japonského úlu ...
... každý rámeček z připraveného oddělku ometli ...
... plást vyřízli ...
... a připevnili pomocí drátů, jež jsou součástí japonského úlu. Důležité je vložit plást šikmo a opřít jej o stěny úlu. Samotné dráty by váhu neunesly.

Plásty mají sice jiný sklon buněk, ale včelám to příliš nevadí. Upraví si dílo podle svých představ.
Pohled na zakladené plásty.
Do japonského úlu jsme použily včely ze všech pěti plástů, ale zakladené plásty pouze čtyři. A to proto, aby včely měly prostor k upevnění a měly více svobody k vytovření vlastního člověkem co nejméně upravovaného díla.
Do čtvrtého nástavku jsme přidali zásobní plást s medem. I přes to bude třeba oddělek ještě přikrmovat k tomu aby se zdárně rozvíjel a prosperoval.
Pohled do úlu.
Čekáme, až zbylé včelky přeběhnou do nového úlu ...
... těch, co zbyly venku není mnoho ...
... vypustíme do úlu matku ...
... tím včelky popoženeme ...
... a japonský úl máme osazený ;)
Za 14 dní uvidíme, jak oddělek pokročil.


created by Dani